Ordförande:Lotta Rafstedt Kassör:Per Persson Sekreterare:Karin Andersson